Yogaintresset har följt med mig ända sedan sen tonåren. Under min nästan trettioårs yogaresa har mycket förändrats, framför allt mitt perspektiv på livet, tack vare min familj, mitt psykologyrke och mitt livs övervakande princip, Yoga.

Jag vill gärna ge. Erbjuda vägledning och all mitt samlade och integrerade kunskap för dem som vill påbörja eller fortsätta sin yogaresa, oavsett om man söker utveckling fysiskt, mentalt eller i själen.

Min motto är “kontakt”, att alltid vara medveten om vad som pågår inuti sig själv känslomässigt och tankemässigt och vara förankrad, “centrerad” i kroppen vilket är en förutsättning. min styrka är att skapa utrymme för människor att vara närvarande i stunden med sig själva. Detta gör jag både under terapitimmen och i yogaklassen.

Min snart trettioårs yogaresa är ledd av en levande yogamästare, Vishwaguruji, en yogaikon som har skapat en fantastisk och ovärderlig länk mellan den moderna västvärlden och den urgamla indiska visdomen och givit mig, bland många tusentals andra, mening i livet genom systemet Yoga in Daily Life.