Lätt nivå intro

avslappning • asana • pranayam•meditation

flexibilitetsövningar

stärkande övningar

avslappningsövningar

ryggövningar

andningsövningar

Vad du lär dig

avslappning

När vi mentalt vidrör våra olika kroppsdelar i syftet att slappna av fysiskt lär vi oss att kunna känna kroppen, att “vara i den”. Vidare bekantar vi oss med vår naturliga andningsprocess och lär oss att andas djupare.

asana

Genom mjuka och långsamma rörelser bekantar vi oss med vår kropp, känner kroppen i rörelse och yogapositioner, får grepp om kroppens styrkor och svagheter. Vi stärker och stretchar del för del, upptäcker ibland muskler som vi inte ens vetat om. Vi fortsätter lär oss att “vara i kroppen”.

pranayama

Vi börjar med att djupandas först genom vänster sedan genom höger näsborre. Detta är något nytt för vårt “system” så vi tar det långsamt. Det har speciell balanserande effekt på vårt nervsystem då vänster respektive högersidig andning har koppling till vårt parasympatiska och sympatiska nervsystem.

meditation

Vi går långsamt framåt, steg för steg nya moment i att avlägsna oss från omvärlden och gå inåt mot inre utrymmen. Sittandets tid ökar successivt för vi vet att de flesta av oss moderna människor är inte vana vid att sitta i yogaställning. Vårt sinne är inte heller van vid att vända sig inåt, så det tar tid.

Avancerad nivå intro

avslappning • asana • pranayam•meditation

flexibilitetsövningar

avslappningsövningar

Dynamiska övningar

andningsövningar

stärkande övningar

Vad du lär dig

avslappning

Har du provat avslappning innan eller är du en van “avslappnare” kan du lära dig olika tekniker som tar dig till avslappning på olika sätt beroende på vad du behöver just i ögonblicket.

asana

Då du har provat yoga innan eller rakt av en van yogi eller har bra fysik helt enkelt orkar din kropp med att gå in i de olika positionerna. Vi börjar ändå från början för det är inte svåra ställningar som vi vill åstadkomma utan kvalitén på övandet. Närvaro i kropp och andning.

pranayama

När kroppen är förberedd genom de fysiska övningarna så klarar vi att sitta längre stunder i yogaställning. Det är då vi kan börja tillgodogöra andningens effekt på vårt “system” på olika nivåer. Avancering i pranayama tar tid och ska göras stegvis innan vi kan ägna oss åt att hålla andan längre.

meditation

När vi klarar av att sitta längre stunder utan att röra på oss skapar vi förutsättningen för att kunna koncentrera och stanna kvar “där inne” lite längre. Men även om kroppen är redo är kanske inte vårt sinne. Det gäller dock att öva på att “gå inåt” och en vacker dag upplever vi det, meditationen.

Yoga mot ryggbesvär

avslappning • asana • pranayam•meditation

flexibilitetsövningar

avslappningsövningar

stärkande övningar

dynamiska övningar

andningsövningar

Vad du lär dig

avslappning

När vi mentalt vidrör våra olika kroppsdelar i syftet att slappna av fysiskt lär vi oss att kunna känna kroppen, att “vara i den”. Vi bekantar oss med vår naturliga andningsprocess och lär oss att andas djupare.

asana

Vi tar ännu mjukare i början. Oftast utför vi övningarna liggandes på rygg, sidoläge eller mage och stabiliserar ryggen innan vi gör något. Många av övningarna är specialutväcklade av sjukgymnaster och med regelbunden övande man kan uppnå smärtlindring inifrån.

pranayama

Vi börjar med att djupandas först genom vänster sedan genom höger näsborre. Detta är något nytt för vårt “system” så vi tar det långsamt. Det har speciell balanserande effekt på vårt nervsystem då vänster respektive högersidig andning har koppling till vårt parasympatiska och sympatiska nervsystem.

meditation

Vi går långsamt framåt, steg för steg nya moment i att avlägsna oss från omvärlden och gå inåt mot inre utrymmen. Sittandets tid ökar successivt för vi vet att de flesta av oss moderna människor är inte vana vid att sitta i yogaställning. Vårt sinne är inte heller van vid att vända sig inåt, så det tar tid.

Fortsättningskurs

flexibilitetsövningar

avslappning • asana • pranayam•meditation

avslappningsövningar

andningsövningar

stärkande övningar

koncentrations övningar

Vad du lär dig

avslappning

Vi fortsätter med avslappning även om vi har nu lärt oss att snabbt kunna slappna av. Avslappningens förmåner är ju kvar och vi behöver “landa” från det vi under dagen har varit med. Detta är vår ritual att välkomna oss själva till yogaklassen.

asana

Efter första delens förberedande arbete är vi nu där att börja med de klassiska yogaställningarna. Dock glömmer vi inte “sarva hita asanas” utan värmer upp med dem. Fokus är inte på svårighetsgrad utan på kvalitén på övandet!

pranayama

Nu tar vi till nästa nivå med andningsövningar och börjar andas skiftande, vänster till höger och vice versa. Igen något nytt för vårt system, och inget brådska. Det tar tid innan vi klarar av andningsretension på ett naturligt sätt.

meditation

Efter det första steget att uppnå fullständig fysisk och mental avslappning ska vi nu öka förmågan att koncentrera oss genom visualisering och imagination. Sedan vänds sinnet till att undersöka innehållet i vårt eget medvetande - till våra personliga egenskaper, uppfattningar och tankevanor.

Yogaklassens byggstenar

avslappning

asana

pranayama

meditation

avslappning

Vi börjar med att lägga oss bekvämt och mentalt och känslomässigt avlägsna oss från dagens aktualiteter, fokuserar på fysisk och psykisk avslappning och att vara här och nu.

I en avslappnad kropp flöder livsenergin friare och det avslappnade medvetandet följer kroppen på djupare nivåer.

Yoga är det bästa verktyget att identifiera spänningar i kroppen och göra något åt dem. När vi mentalt vidrör våra olika kroppsdelar successivt försvinner spänningarna från kroppen.

Kroppen indikerar psychets stress och spänning vilket resulterar i olika kroppsliga besvär så som ryggont, muskelvärk, stelhet, etc. Ont leder till ökad psykisk spänning och stress som i sin tur skapar onda cirkeln. När vi befinner oss i här-och-nu både under och mellan yoga övningar i avslappning minskar vår orofyllda tankeverksamhet också. Så skapar vi möjlighet att bryta onda cirkeln.

När vi mentalt skannar av och slappnar av våra olika kroppsdelar skapar vi nya förbindelser i hjärnan och kroppen och skriver över gamla, ibland stressförknippade kroppsminnen som ligger inskrivna i kroppen. Vi lär vårt system att medvetet uppleva djup avslappning på fysisk och psykisk plan.


asanas

Den första nivån i systemet "Yoga in daily life" kallas för Sarva Hita Asanas (bra för alla) eftersom dessa övningar är till nytta för alla samt för alla delar av kroppen. Sarva Hita Asanas hjälper oss att uppnå ett genomgående välbefinnande, eftersom de leder kropp, sinne och själ i balans. Oavsett åldersgrupp och fysisk kondition kan vem som helst utföra dessa övningar.

Oavsett vilket mål du strävar efter med Yoga (bevarande av hälsa, inre frid och balans, ökad koncentrationsförmåga, meditation eller andlig insikt) är det bäst att börja med de fysiska övningarna och andningsövningarna. Dessa utgör grunden för eventuella fortsatta yogastudier.

För att skapa en solid bas för de mer avancerade övningarna bör du gå systematiskt tillväga, börja med att träna Sarva Hita Asanas. På så sätt lär du dig grunderna – hur du utför Yogaövningarna korrekt och hur du andas på rätt sätt. Kroppen blir flexibel, musklerna stärks och genom detta blir lederna starkare. Övningarna är också värdefulla för alla som vill meditera, då Sarva Hita Asanas lugnar och balanserar både sinnet och nervsystemet. De fördjupar andningen och förbereder kroppen för längre, orörlig sittande i meditationsställning.


pranayama

Pranayama är den medvetna och avsiktliga regleringen av andningen (Prana betyder andetag, ayam betyder att kontrollera, att reglera). Med varje andetag tar vi in inte bara syre, utan också Prana. Prana är kosmisk energi, kraften i universum som skapar, bevarar och förändrar. Det är grundelementet i livet och medvetandet. Prana finns också i mat, därför är det mycket viktigt att ha en hälsosam och hel vegetarisk kost.

Den medvetna ledningen av Prana i kroppen ger upphov till en ökning av vitalitet, fysisk avgiftning och förbättrad immunitet, samt uppnåendet av inre frid, avslappning och mental klarhet.

En spännande, vetenskapligt beforskat aspekt av pranayama är dess koppling till vårt autonoma nervsystem. När vi andas in genom vänstra näsborren aktiveras det parasympatiska nervsystemet och när vi andas in genom den högra näsborren aktiveras det sympatiska. På det sättet balanserar vi ut ett eventuellt över-eller underaktiverat system. Ibland kan t.ex tendens till sömnlöshet bero på att vi helt enkelt andas mer genom den högra näsborren då den av någon anledning är mer öppen. Därmed befinner vi oss i en sympatisk överaktivering som inte tillåter vårt system att varva ner. Med regelbunden pranayama övande lär vi oss om hur vårt system fungerar och ger det det stöd som eventuellt behövs.

Vid avancerade pranayama teknik (från nivå 4) utför vi andningsretention på ett speciellt sätt som bidrar till att nervsystemet blir robust och då ”hoppar vi inte till” så mycket när livet kommer med olika utmaningar.

Bland de många goda effekter som pranayama har finns blodets rengöring, förbättring av syreupptagning, reglering av blodtryck, stress-oro-depressionsminskning. Genom fokusering på andningen lugnas hela vårt system, vi successivt blir kapabla att vända oss inåt och kunna stanna där en stund genom att leda vår generellt utåtvända och överaktiva tankeverksamhet inåt, på ett mjukt sätt. När vi följer andningens flöde mellan naveln och halsen låter vi tankarna vila på bästa sättet. Vi förbereder oss på meditation.

meditation

I "självutforskande Meditation" vill vi först uppnå fullständig fysisk och mental avslappning. sedan vill vi öka förmågan att koncentrera oss genom visualisering. därefter vänds sinnet till att undersöka innehållet i vårt egna medvetande - till våra personliga egenskaper, uppfattningar och tankevanor. Samtidigt är det viktigt att frigöra oss från förutfattade meningar och åsikter. Under hela denna praktik måste man anta en opartisk syn för att få full insikt och kunskap.


De okända och olösta incidenterna av tidigare händelser lagrade i det undermedvetna stör oss bara tills deras verkliga koppling avslöjas för vårt medvetna sinne. I ljuset av denna kunskap försvinner dessa "skuggor" omedelbart.

I praktiken av "självutforskande Meditation" utforskar vi vår inre värld och lär oss att förstå den funktion av vårt psyke som är kopplingen mellan det undermedvetna och det medvetna sinnet.

I Meditation lär vi oss att förstå oss själva och andra. Vi lär oss att förlåta oss själva och andra. Vi renar vårt undermedvetna och tappar gradvis våra inre hämningar och komplex. Vårt tänkande blir välordnat och tydligt och på grund av detta kan vi övervinna och undvika många svårigheter i livet. I slutändan känner vi igen vår sanna essens och vårt mål i livet och får vårt inre att utvecklas.




Kurs i ett yogatränings-program

Vi startar Yoga träningsprogrammet med avslappning och tränar sedan några dynamiska övningar som kroppssträckning, body rolls, twists eller enkla övningar, för att värma upp musklerna och göra lederna flexibla och stimulera blodcirkulationen.

Sedan fortsätter vi med asanas från övningsdelen av Yoga in Daily Life som är aktuella. Till en början tränar vi varje Asana tre-fem gånger utan att hålla på länge. Efter att ha övat på detta sätt ett tag, vi utökar träningsprogrammet genom att hålla poserna i några minuter med normal andning. Vi avslutar övningen med en kort avslappning.

Nästa moment är Pranayama och efterföljande kommer meditation från övningsdelen vi utför.

Vi avslutar yogaträningsprogrammet genom att sjunga OM tre gånger och fredsmantrat, OM shanti, shanti, shanti.