Att uppleva de till synes motsägelsefulla processerna från invigningsceremonin

Personal impressions from

OM Ashram

Feb 2024

De första dagarna av förtjusning och entusiasm av stenbyggnadens fantastiska skönhet och det växande antalet vänner och besökare,

det växande tumultet av människor, den öronbedövande pulsen av trummor och melodier från ett skenande liv som knappast ses av våra västerländska ögon,

strukturen av otaliga former av gudar och gudinnor i Shiv-templet som får en att känna sig som bokstavligen i himlen

och

den successiva lugnandet av sinnet med hjälp av ett kommande och gående lätt feber som håller en på kanten av sjukdom och tvingar en att sakta ner i kropp och sinne,

bevittna de eviga helgningsprocesserna som om det skulle vara en stillhet av denna förutbestämda skapelse vi tillhör,

att bli berörd av Det Enda Ljuset av den allestädes närvarande Atman som är bortom alla former och tid och rum, all skönhet och galenskap